ZAPRASZAMY na PÓŁKOLONIE - FERIE 2018 dla dzieci 6-8 i 9-14 lat - RoboCAMP z robotami LEGO na Uniwersytecie Łódzkim. Dwa nowe tematy ! Aqua Artists dla młodszych dzieci oraz ArtCAMP dla dzieci 9-14 lat.

Dodano 29.9.2017

W ferie 2018 zapraszamy dzieci na półkolonie / warsztaty RoboCAMP na Uniwersytecie Łódzkim, z programowaniem i robotami LEGO.

Zapraszamy dzieci w wieku 6-8 oraz 9-14 lat. Proponujemy cztery tematy, w tym dwa nowe.

NOWOŚCI - w drugim tygodniu ferii: Na warsztatach Aqua Artists WeDo - Odkrywamy wodę dla młodszych dzieci (6-8 lat)  razem będziemy prowadzić kolorowe eksperymenty i budować roboty, łącząc rozum i serce młodych naukowców i artystów. Ana warsztatach ArtCAMP - Roboty i sztuka, dzieci (9-14 lat) będą mogły połączyć programowanie i budowanie robotów ze sztuką i plastyką oraz muzyką.

Natomiast w pierwszym tygodniu ferii zapraszamy młodsze dzieci na warsztaty StartCAMP - Roboty LEGO w kosmosie - bardzo lubiane warsztaty!

 

INFORMACJA,  w tym PROGRAM-OPIS oraz ZGŁOSZENIE na www.ciat.uni.lodz.pl  oraz u organizatora RoboCAMP na UŁ: Akcelerator Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego - tel. 508 390 708 lub tel. 42 635 49 84 oraz email ciat@uni.lodz.pl Ewa Postolska

KONTAKT

Centrum Innowacji - Akcelerator Technologii
Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego

- Akcelerator Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego -

+ 48 508 390 708   + 48 42 635 4984

ciat@uni.lodz.pl

www.ciat.uni.lodz.pl

ul. Kopcińskiego 16/18, 90-232 Łódź

(siedziba Fundacji mieści się w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego, na X piętrze)

 

KRS 0000283917    REGON 100383305    NIP 7251952859

Konto: Bank Pekao S.A.   41 1240 3060 1111 0010 1483 7802

 

 

 

Fundusz zalążkowy StartMoney
(zarządzany przez fundację)

(utworzony w ramach Programu POIG 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej – PARP)

+ 48 508 390 708   + 48 42 635 4984

ciat@uni.lodz.pl

startmoney.pl

adres i kontakt tel. i email - jak wyżej

 

Inkubator Przedsiębiorczości
Uniwersytetu Łódzkiego

adres i kontakt tel. i email - jak wyżej

www.ctt.uni.lodz.pl   INKUBATOR UŁ