DOTACJE do 85% dla przedsiębiorstw - Program "Bon na innowacje" - na zlecenie uczelni opracowania nowego/ulepszonego produktu/usługi, technologii, procesu (metoda produkcji lub dostawy). PRZYGOTUJEMY WNIOSEK O DOTACJĘ, ZORGANIZUJEMY WSPÓŁPRACĘ Z UCZELNIĄ.

Dodano 19.7.2018

Polecamy w 2018 roku możliwość uzyskania DOTACJI do 85% w programie "Bon na innowacje"
dla przedsiębiorstw (mikro, małych i średnich)
na projekty do 800 000 zł
  lub 400 000 zł:

  • Na ZLECENIE UCZELNI USŁUGI BADAWCZEJ (prace B+R) nad nowym lub ulepszonym:
    produktem lub usługą, technologią, procesem (metoda produkcji lub dostawy), projektem wzorniczym. Przedsiębiorstwo może
    zlecić taką usługę jednostce badawczej (uczelnia, instytut, akredytowane laboratorium itp.).
  • oraz na WDROŻENIE wyników badań (w tym na koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne) oraz na zakup materiałów do przeprowadzenia badań, na usługę analizy organizacyjnej lub marketingowej związaną z wdrożeniem wyników badań w firmie.

TERMINY składania wniosków - praktycznie co miesiąc lub dwa miesiące, w PARP lub COP Łódzkie, aż do 22 listopada 2018r.

Głównym celem programu „Bon na innowacje” jest zainicjowanie kontaktów firm sektora MŚP z jednostkami naukowymi.  Najlepsze innowacje powstają w połączeniu biznesu i nauki, praktyki i teorii, przedsiębiorczości i wiedzy. Potencjał intelektualny jednostek naukowych będzie działał na korzyść firmy.

INFORMACJE o dotacjach "Bon na innowacje" w 2018 roku - w załączniku. Przygotowujemy WNIOSKI O DOTACJE i organizujemy współpracę firmy z uczelnią/instytutem, w szczególności polecamy wspólpracę z naukowcami z Uniwersytetu Łódzkiego.

KONTAKT w tej sprawie: tel. 508 390 708, tel. 42 635 4984, epostolska@uni.lodz.pl  ciat@uni.lodz.pl Akcelerator Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego

KONTAKT

Centrum Innowacji - Akcelerator Technologii
Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego

- Akcelerator Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego -

   + 48 42 635 4984     + 48 669 561 710

ciat@uni.lodz.pl

www.ciat.uni.lodz.pl

uwaga zmiana adresu: ul. Lindleya 5a, 90-131 Łódź
(budynek UŁ z Aulą Szuberta, biuro - pokój 26, parter)

 

 

KRS 0000283917    REGON 100383305    NIP 7251952859

Konto: Bank Pekao S.A.   41 1240 3060 1111 0010 1483 7802

 

KONTAKT

Fundusz zalążkowy StartMoney
(zarządzany przez fundację)

(utworzony w ramach Programu POIG 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej – program PARP Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości)

+ 48 42 635 4984  

+ 48 669 56 17 10

ciat@uni.lodz.pl

startmoney.pl

adres: ul. Lindleya 5a, 90-131 Łódź

 

Inkubator Przedsiębiorczości
Uniwersytetu Łódzkiego

adres i kontakt tel. i email - jak wyżej

www.ctt.uni.lodz.pl   INKUBATOR UŁ