Kojarzenie partnerów Konferencje Ocena pomysłów Inkubator Przedsiębiorczości Szkolenia Warsztaty Finansowanie projektów Zgłaszanie pomysłów
>>
>>
>>
>>
>>
>>
Dla przedsiębiorstw, firm startup i pomysłodawców  | 
Dla naukowców  | 
Dla studentów i absolwentów  | 
adres email: zapisz wypisz

OPIS PROGRAMU INKUBATOR Uniwersytetu Łódzkiego

W Inkubatorze Uniwersytetu Łódzkiego oferujemy siedzibę oraz doradztwo biznesowe i technologiczne oraz organizacyjne,  które pomaga przeprowadzić innowacyjne przedsięwzięcia przez wczesne, krytyczne etapy rozwoju nowo założonej firmy lub innowacyjnego albo naukowego projektu, pozyskać potrzebne środki finansowe oraz wprowadzić przedsięwzięcie z sukcesem na rynek.

Z Inkubatora UŁ skorzystało blisko 50 firm, w tym iTur, eWitryna, Listonic.

Do Inkubatora UŁ ZAPRASZAMY

 • Studentów Uniwersytetu Łódzkiego i innych łódzkich uczelni
 • Naukowców i doktorantów uczelni wyższych z Łodzi
 • Wszystkie osoby z pomysłem na biznes
 • Początkujących przedsiębiorców

 

KONTAKT do Inkubatora UŁ

 

 • Manager Inkubatora:  Maria Głowacka   tel. 669 561 710   tel. 42 635 4984  
 • tel. 42  635 4981  tel. 508 390 708 
 • e-mail: inkubator@uni.lodz.pl

Odwiedź nas: www.inkubator@uni.lodz.pl
Inkubator Uniwersytetu Łódzkiego  - ul. Kopcińskiego 16/18, X p.,  90-232 Łódź
Inkubator UŁ pobierz ulotkę
Inkubator UŁ pobierz zgłoszenie

 

NOWA SIEDZIBA

 Od października 2014 Inkubator UŁ w nowej lokalizacji - w centrum Łodzi, na terenie campusu Uniwersytetu Łódzkiego - ul. Kopcińskiego 16/18, Centrum Konferencyjne UŁ, X piętro

Oferujemy:

  § Wyposażone biura oraz sale na spotkania biznesowe
  § Lub „Inkubator bez ścian” - Inkubator wirtualny i usługę wynajmu adresu
        oraz biuro i sale spotkań „na godziny”
 
§ Do 50% rabatu na biuro na pół roku – dla pierwszych pięciu firm

 

POMAGAMY

  § Ocenić, czy twój pomysł ma szanse na sukces rynkowy
  § Wybrać formę prawną działalności
 
§ Napisać biznes plan dla twojej firmy
 
§ Opracować strategię rozwoju
 
§ Zbudować model biznesowy, który będzie przynosił dochody
 
§ Uzyskać patent lub inną odpowiednią ochronę pomysłu biznesowego i innowacji
 
§ Znaleźć partnerów i kontrahentów – odpowiednio z uczelni/instytutu badawczego lub z biznesu
 
§ Skontaktować z naukowcami z UŁ, korzystać ze współpracy z uczelniami, ze studentami
 
§ Promować twój biznes

 

 U S  Ł U G I

 FINANSOWANIE

Pomagamy w wyborze źródła finansowania i w POZYSKANIU FINANSOWANIA na start i rozwój firmy.

Oferujemy KAPITAŁ INWESTYCYJNY w wysokości kilkuset tysięcy złotych per biznes 

§ z uniwersyteckiego funduszu zalążkowego StartMoney www.startmoney.pl  zarządzanego przez Akcelerator UŁ

§ lub z innych funduszy zalążkowych / venture capital i od współpracujących aniołów biznesu.

§ Fundusz StartMoney zainwestował  dotąd w 12 spółek i działa w grupie inwestorów, którzy łącznie zainwestowali w ok. 100 spółek, więc  dodatkowo oferujemy możliwość współpracy między spółkami z grupy

§ DOTACJE.  Pożyczki i poręczenia

§ Pomagamy wybrać odpowiednie programy unijne lub krajowe

§ i przygotować wniosek o dofinansowanie z UE lub z programów pożyczkowych i poręczeniowych, w tym z programu Horyzont 2020, z programów krajowych i regionalnych, z programów PARP, NCBiR itp. lub przygotowujemy wniosek o dofinansowanie.

 

POMOC DORADCZA

Pomoc doradcza Inkubatora pozwala właściwie i szybko rozwijać i wdrażać projekt oraz uniknąć błędów często popełnianych przez projektodawców i młodych przedsiębiorców.

n Oferujemy doradztwo biznesowe obejmujące:

 •  pomoc w opracowaniu biznes planu i wejściu na rynek
 • pomoc w zdobyciu pieniędzy na rozwój i start
 • porady prawne
 • mentoring, coaching 
 • założenie firmy, dobór formy prawnej
 • zapewnienie najlepszej ochrony pomysłu, innowacji lub wynalazku – patent lub w innej formie
 • ocena poziomu innowacyjności i szans rynkowych projektu
 • przygotowanie planu wdrożenia innowacji i strategii rozwoju projektu oraz firmy
 • pomoc w określeniu potrzeb finansowych i zbudowaniu planu finansowego
 • konsultacje ekspertów dziedzinowych - doradztwo technologiczne

n Wykonujemy:

  - Badania rynku, analizy konkurencji

  - Analizy innowacyjności i potencjału rynkowego innowacji i pomysłów na biznes

n Pomagamy znaleźć partnera – przedsiębiorstwa dla zespołów naukowych, oraz naukowców z UŁ i innych uczelni i instytutów B+R dla firm

SZKOLENIA

Dla firm w Inkubatorze UŁ oferujemy pakiet szkoleń i warsztatów „na start” z prowadzenia własnego biznesu – w tym opracowanie modelu biznesu, tworzenie biznes planu, skuteczna promocja, finansowanie nowych firm, komunikacja w biznesie, autoprezentacja i negocjacje

SZKOLENIA w pakiecie Inkubatora UŁ

 • prowadzenie firmy
 • zarządzanie
 • finanse zarządzanie zespołem
 • przygotowanie do wdrożenia wyników badań, innowacji i technologii
 • inne - w zależności od potrzeb

Dostęp do szerokiej gamy SPECJALISTÓW i EKSPERTÓW – z Uniwersytetu Łódzkiego i innych, np. w celu wspólnego prowadzenia projektu.

Pomoc praktykantów oraz studentów, pomoc kół naukowych UŁ.

PROMOCJA dla uczestników Inkubatora – w mediach, w środowisku biznesowym i naukowym oraz KONTAKTY.

KONKURS Innowacyjny Pomysł - organizujemy co roku. Dla najlepszych projektów - nagrody i inwestycje oraz promocja!

BEZPŁATNE OPROGRAMOWANIE I INNE USŁUGI INFORMATYCZNE

Dla uczestników programu Inkubator UŁ  proponujemy Pakiet Bizspark Microsoft - bezpłatne oprogramowanie i usługi serwerowe oraz szkolenia  - przez 3 lat 

 • Oprogramowanie dla firm technologicznych za darmo do kwoty $13 000 - oprogramowanie oraz narzędzia do budowania aplikacji:
            -        Windows w dowolnej wersji 
            -        Visual Studio Ultimate 
            -        Office 2013 
            -        SQL Server Enterprise

 • Infrastruktura serwerowa  przez 3 lata za darmo w centrach danych Microsoft Azure, do kwoty $750 miesięcznie per firma w Inkubatorze UŁ: 
            -         Wirtualne maszyny Windows i Linux
          
    -         .NET, Node.js, PHP i Python
           
   -         Azure Mobile Service dla Windows, iOS, Android i Web 
          
    -         MongoDB, MS SQL i MySQL

 • Dostęp do darmowych szkoleń z zakresu IT dla pracowników firm będących członkami Inkubatora, zarówno w formie warsztatów w centrach szkoleniowych, jak i przez Internet
 • Możliwość bezpłatnej konsultacji, na miejscu bądź zdalnej, dla wybranych firm
 • Dodatkowo możliwość wypożyczenia sprzętu: tabletów i telefonów na okres prac projektowych
 • Firmy potrzebujące większych zasobów infrastrukturalnych mogą ubiegać się o grant technologiczny w wysokości $60,000