Kojarzenie partnerów Konferencje Ocena pomysłów Inkubator Przedsiębiorczości Szkolenia Warsztaty Finansowanie projektów Zgłaszanie pomysłów
>>
>>
>>
>>
>>
>>
Dla przedsiębiorstw, firm startup i pomysłodawców  | 
Dla naukowców  | 
Dla studentów i absolwentów  | 
adres email: zapisz wypisz

Od 2011 roku rozpoczęliśmy realizację projektu dofinansowanego ze środków UE w w ramach działania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka; oś priorytetowa 3: Kapitał dla innowacji, działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej.Zarządzamy funduszem inwestycyjnym StartMoney, z którego inwestujemy w realizację innowacyjnych pomysłów i firm startup, przedsiębiorstw na wczesnym etapie rozwoju. Środki z inwestycji StartMoney mogą być przeznaczone np. na opracowanie i sprawdzenie modelu biznesowego, przygotowanie prototypu, testowanie, analizy i ekspertyzy, itp.

Zapraszamy wszystkich naukowców i pomysłodawców oraz zespoły, którzy posiadają wyniki badań, które chcą wykorzystać na rynku, pomysł na innowacyjny biznes, wynalazek itp. - do kontaktu z nami.
 
Zapytania i zgłoszenia pomysłów prosimy przesyłać na adres e-mail: ciat@uni.lodz.pl
Kontakt telefoniczny: 42 635 49 82 lub 508 390 708
 
 
Centrum Innowacji - Akcelerator Technologii Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego w ramach realizacji projektu PO IG 3.1 dysponuje funduszem typu venture capital. Pomysłodawca po pozytywnej weryfikacji zgłoszonego projektu i zakończeniu etapu preinkubcji  może uzyskać wsparcie inwestycyjne na realizację biznesu w wysokości do 200 tyś Euro. Z autorem pomysłu tworzona jest spółka. Udziały w spółce obejmowane są przez autora innowacyjnego rozwiązania i inwestora.