Kojarzenie partnerów Konferencje Ocena pomysłów Inkubator Przedsiębiorczości Szkolenia Warsztaty Finansowanie projektów Zgłaszanie pomysłów
>>
>>
>>
>>
>>
>>
Dla przedsiębiorstw, firm startup i pomysłodawców  | 
Dla naukowców  | 
Dla studentów i absolwentów  | 
adres email: zapisz wypisz

Zaproszenie do współpracy z Uniwersytetem Łódzkim
poprzez Fundację "Centrum Innowacji- Akcelerator Technologii"

Fundacja Uniwersytetu ŁódzkiegoCentrum Innowacji - Akcelerator Technologii” już od ponad 6 lat wspiera i organizuje współpracę pomiędzy światem biznesu a środowiskiem akademickim. Jako Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego, oferujemy szerokie wsparcie dla firm rozpoczynających współpracę z i większą elastyczność przy współpracy z naszym Uniwersytetem:

  • Pomagamy znaleźć odpowiedniego partnera z Uniwersytetu Łódzkiego do pojedynczego zlecenia, ale także do wspólnych działań badawczo-rozwojowych – pomagamy zorganizować współpracę zespołów badawczych i laboratoriów UŁ z firmą, ale także przygotować multidyscyplinarny zespół, którego członkowie będą przedstawicielami różnych uniwersyteckich centrów badawczych
  • Pomagamy w zdiagnozowaniu potrzeb przedsiębiorstwa oraz w dopasowaniu do nich oferty Uniwersytetu, również w pracach formalno-prawnych i organizacyjnych na etapie przygotowania współpracy, koordynowania współpracy na etapie realizacji zamówienia lub projektu itp.

Ponadto:

  • Pomagamy pozyskiwać fundusze unijne i dotacje z innych źródeł – dla przedsiębiorstw, jak i na projekty badawcze, przedwdrożeniowe, wdrożeniowe (znajdujemy źródło finansowania, pomagamy napisać wniosek aplikacyjny, jak również pomagamy w zarządzaniu projektem)
  • Pomagamy pozyskiwać kapitał na wdrożenie innowacji (fundusze zalążkowe, aniołowie biznesu)
  • Przeprowadzamy także analizy rynku i technologii/innowacji, w tym ocenę innowacyjności oraz szans rynkowych (potencjału do komercjalizacji) dla innowacji i technologii, będących w fazie badawczo-rozwojowej oraz przygotowywanych do wdrożenia
  • Przeprowadzamy szkolenia z zakresu komercjalizacji innowacji i technologii, w tym z ochrony własności intelektualnej, zagadnień prawnych (umowy, licencje itp.), a także oferujemy szeroki zakres badań – badań rynku, badań marketingowych itp.

Możliwości i form współpracy z Uniwersytetem Łódzkim jest wiele i uczelnia jest otwarta na każdą z nich – na przykład:

-      Badania zlecone, ekspertyzy, analizy, doradztwo

-      Projekty badawczo-rozwojowe

-      Raporty, publikacje

-      Szkolenia, seminaria, konferencje

-      Wynalazki, patenty, technologie, know-how – zakup, przygotowanie do wdrożenia, pomoc we wdrożeniu

Korzyści ze współpracy z Uniwersytetem Łódzkim to przede wszystkim dostęp do nowej wiedzy, nowych technologii, patentów, możliwość współpracy z wykwalifikowaną kadrą naukową z wielu dziedzin nauki, wysoki poziom realizowanych usług, a także dostęp do nowoczesnych laboratoriów badawczych.

Rozpoczynając współpracę z Uniwersytetem Łódzkim poprzez Fundację UŁ, Centrum Innowacji – Akcelerator Technologii, zyskujecie Państwo, przede wszystkim, skrócenie czasu realizacji usługi/ projektu – z uwagi na nasze bezpośrednie relacje z naukowcami; precyzyjną i szybką analizę Państwa zapotrzebowania, a także odpowiednią realizację usługi – prowadzimy nadzór nad realizacją projektu, co znacznie ułatwia proces komunikacji z naukowcami, często rozproszonymi po różnych jednostkach wewnątrz Uniwersytetu.

Poniżej znajduje się oferta współpracy z wybranymi jednostkami uniwersyteckimi.

 

Kontakt: Biuro Fundacji Centrum Innowacji - Akcelerator Technologii Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego

ul. Kopcińskiego 16/18, 90-232 Łódź

tel. 42 635 49 84, tel. 508 390 708

e-mail: ciat@uni.lodz.pl