Kojarzenie partnerów Konferencje Ocena pomysłów Inkubator Przedsiębiorczości Szkolenia Warsztaty Finansowanie projektów Zgłaszanie pomysłów
>>
>>
>>
>>
>>
>>
Dla przedsiębiorstw, firm startup i pomysłodawców  | 
Dla naukowców  | 
Dla studentów i absolwentów  | 
adres email: zapisz wypisz

Zapraszamy studentów, doktorantów i pracowników Uniwersytetu Łódzkiego na cykl szkoleń w ramach Akademii StartMoney.

 

„Tworzenie Biznes Planu
i przygotowanie nowo zakładanej firmy pod pozyskanie finansowania”.
w dniu 21 maja 2014r. środa, w godz. 12:00-17:00

Uczestnicy warsztatów zdobędą wiedzę z zakresu tworzenia biznes planu, wyboru modelu biznesowego dla swojego przedsięwzięcia, oraz przygotowania nowo zakładanej firmy do pozyskania finansowania zewnętrznego na rozwój. W ramach warsztatów, oprócz wykładów, przewidziane są analizy studiów przypadku, praca warsztatowa i dyskusją.

Biznes Plan - Program

Biznes Plan - Formularz Zgłoszeniowy

„Komunikacja w biznesie i kształcenie umiejętności menedżerskich”.
w dniu 23 maja 2014r. piątek, w godz. 08:15-13:15

Celem warsztatów jest uświadomienie uczestnikom szkolenia, znaczenia podstawowych kompetencji w zakresie umiejętności komunikacyjnych, związanych z sytuacjami zawodowymi. Szkolenie pokaże, że komunikowanie się podlega regułom i jest czymś, czego można się nauczyć - jest również umiejętnością, której znaczenia nie można przecenić. Umiejętności w zakresie komunikacji stanowią także podstawę rozwoju umiejętności menedżerskich, W ramach warsztatów oprócz wykładu przewidziane są również ćwiczenia w grupach i dyskusja.

Komunikacja w biznesie - Program

Komunikacja w biznesie - Formularza Zgłoszeniowy

„Wystąpienia Publiczne - Profesjonalna Prezentacja Naukowa”.
w dniach 26 i 27 maja 2014r. w godz. 12:30-15:30

Dwuczęściowy warsztat w czasie którego uczestnicy będą mieli możliwość nabycia umiejętności skutecznego prezentowania swoich projektów i wyników badań naukowych, oraz poznania zasad skutecznej komunikacji. Uczestnicy warsztatów będą mogli skuteczniej prezentować swoje projekty, podczas wystąpień naukowych, branżowych konferencji i rozmów biznesowych. W ramach warsztatów oprócz wykładu przewidziana jest również praca nad własnymi prezentacjami, wraz z informacją zwrotną od prowadzącego i innych uczestników.

Wystąpienia Publiczne 2014 - Formularz Zgloszeniowy

Wystąpienia Publiczne 2014 - Program

 

 

Szkolenia odbędą się na Wydziale Zarządzania UŁ - Matejki 22/26

UDZIAŁ WE WSZYSTKICH SPOTKANIACH JEST BEZPŁATNY

Wypełnione zgłoszenie należy przesłać na adres: mglowacka@uni.lodz.pl

Wszelkich informacji o warsztatach udziela:

Maria Głowacka: tel. +48 669 561 710, +48 42 635 49 84

Warsztaty są organizowane w ramach projektu „Kreator Innowacyjności wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej” realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Celem projektu jest wspomaganie współpracy strefy nauki z gospodarką, które ma przyczyniać się do zwiększania konkurencyjności gospodarki. Program Kreator Innowacyjności wspiera projekty mające na celu wdrażanie wyników prac badawczo-rozwojowych i współpracę z przedsiębiorstwami w celu ich komercjalizacji.

Poprzednie szkolenia z roku 2013r.

„Wystąpienia publiczne - Profesjonalna prezentacja naukowa”.

dwuczęściowe szkolenie w dniach 26/27 listopada 2013r. (wtorek / środa)

W świecie nauki umiejętność skutecznego prezentowania swoich projektów i wyników badań naukowych to klucz do sukcesu. W trakcie dwudniowych warsztatów uczestnicy będą mieli szansę zdobyć te cenne umiejętności, przy okazji poznając swoje mocne i słabe strony w komunikacji społecznej. Uczestnicy warsztatów będą mogli skuteczniej prezentować swoje projekty, we wszystkich sytuacjach, gdzie potrzebne będzie wystąpienie z profesjonalną prezentacją projektu – podczas wystąpień naukowych, podczas branżowych konferencji oraz targów, a także na spotkaniach z potencjalnymi partnerami do współpracy, np. przedsiębiorstwami.

 

„Tworzenie Biznes Planu z elementami przygotowania nowo zakładanej firmy pod pozyskanie finansowania”.

w dniu 28 listopada (czwartek) lub 5 grudnia 2013r. (czwartek)

Uczestnicy warsztatów zdobędą wiedzę z zakresu tworzenia biznes planu, wyboru modelu biznesowego dla swojego przedsięwzięcia, oraz przygotowania nowo zakładanej firmy do pozyskania finansowania zewnętrznego na rozwój. W ramach warsztatów, oprócz wykładów, przewidziane są analizy studiów przypadku, praca warsztatowa i dyskusją.

„Praktyczne aspekty tworzenia i wykorzystania własności intelektualnej w pracy na uczelni wyższej”.

w dniu 3 grudnia 2013r. (wtorek) szkolenie dla pracowników naukowych

w dniu 4 grudnia 2013r. (środa) szkolenie dla doktorantów

Szkolenie będzie dotyczyło praktycznych aspektów tworzenia i wykorzystania własności intelektualnej w trakcie pracy pracowników naukowych i doktorantów uczelni wyższych. Uczestnicy zdobędą wiedzę o prawach i obowiązkach dotyczących własności intelektualnej, ich zastosowaniu w komercjalizacji wyników prowadzonych prac oraz korzyściach, jakie można odnieść z ochrony powstałej własności intelektualnej.