Kojarzenie partnerów Konferencje Ocena pomysłów Inkubator Przedsiębiorczości Szkolenia Warsztaty Finansowanie projektów Zgłaszanie pomysłów
>>
>>
>>
>>
>>
>>
Dla przedsiębiorstw, firm startup i pomysłodawców  | 
Dla naukowców  | 
Dla studentów i absolwentów  | 
adres email: zapisz wypisz
FUNDUSZ INWESTYCYJNY StartMoney 8,5 mln złotych

Kapitał na realizację pomysłów na biznes dla pomysłodawców oraz firm. 

Centrum Innowacji - Akcelerator Technologii Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego posiada fundusz inwestycyjny typu venture capital 8,5 mln zł. Inwestujemy w pomysły na biznes oraz w przedsiębiorstwa będące na wczesnym etapie rozwoju, a więc na tak zwanym etapie zalążkowym lub etapie start-up. 

Na jeden pomysł Fundusz może przeznaczyć do 200 tys. Euro. W przypadku większych potrzeb kapitałowych dla uruchomienia biznesu lub dla jego realizacji dysponujemy również dodatkowym kapitałem, nawet do kilku milionów złotych. Takie inwestycje realizowane są przy udziale współpracujących z Fundacją funduszy venture capital lub aniołów biznesu.

 

 v      Kto może wykorzystać kapitał naszego Funduszu StartMoney?

Pomysłodawcami, którzy mogą uzyskać od naszego funduszu kapitał na realizację pomysłów biznesowych, mogą być:

osoby indywidualne, zespoły projektowe oraz prowadzący działalność gospodarczą
- naukowcy i zespoły badawcze -
 środki z Funduszu StartMoney to również doskonałe źródło środkównp. na wdrożenie wyników badań prowadzonych na uczelni lub w instytucie badawczym.
również działająca spółka może zdecydować się wdrażać innowacyjny projekt w ramach nowej odrębnej spółki, do której wniesie innowację (jako spółka lub jako zarząd), a nasz Fundusz wniesie kapitał.
Liczy się przede wszystkim innowacja! – każda innowacja – produktowa, technologiczna i procesowa, organizacyjna, marketingowa. Liczą się również ludzie – tak samo ważni, jak innowacja!– osoby lub zespoły oraz przedsiębiorstwa zdecydowane na wdrożenie innowacji i pomysłów na rynku, oraz otwarte na rozważenie współpracy z partnerem z kapitałem.
 Ważny jest również kapitał! – jako brakujący element umożliwiający (w ogóle!) realizację planów biznesowych i wdrożenia pomysłów.

v      Jak wygląda współpraca pomysłodawcy z Funduszem StartMoney?

Preinkubacja. Oprócz kapitału nasz fundusz udziela pomysłodawcom pomocy doradczej i organizacyjnej we właściwym przygotowaniu pomysłu do założenia spółki i uzyskania inwestycji oraz uruchomienia biznesu. Ten etap jest finansowany ze środków Funduszu. We współpracy z pomysłodawcą opracowywany jest biznesplan, a także strategia wdrożenia innowacji / pomysłu, przeprowadzane są badania rynku, ekspertyzy ekonomiczne, techniczne, technologiczne, prawne itp., które mają pomysłodawcy posłużyć do lepszego rozpoznania swojej sytuacji i do stworzenia lepszych warunków do wejścia na rynek. 
Podpisanie umowy inwestycyjnej i założenie spółki. Pozytywnie zweryfikowany pomysł i opracowanie wymaganych dokumentów są podstawą do założenia przez pomysłodawców spółki z naszym Funduszem. Podpisywana jest umowa inwestycyjna. Udziały w nowej firmie obejmuje pomysłodawca i Fundusz (ew. również dodatkowy inwestor z dodatkowym kapitałem - np. fundusz venture capital lub anioł biznesu). Podział udziałów zależy od konkretnego pomysłu, przy czym nasz Fundusz jako inwestor może objąć nie więcej niż 50% udziałów. 
Wspólna praca w celu wdrożenia pomysłu i rozwoju spółki. Kolejny etap współpracy to rozwój biznesu w ramach powołanej spółki. Akcelerator Fundacja UŁ - jako Fundusz  udziałowiec - współpracuje z autorem pomysłu i zespołem zarządzającym w zakresie realizacji celów biznesowych, i strategii oraz dla wzrostu wartości spółki. Czuwa nad pomysłem i zespołem zarządzającym w celu ewentualnego uzupełnienia jego kompetencji, pomaga w formie doradztwa, udostępnia kontakty, promuje itp. – wszystko w celu optymalnego rozwoju firmy.
Zakończenie współpracy z Funduszem jako inwestorem – wyjście kapitałowe. Nasz Fundusz po kilku latach działania firmy dokonuje tzw. wyjścia kapitałowego ze spółki – czyli sprzedaje swoje udziały w części lub w całości. Okres ten, jak i forma, są ustalone z pomysłodawcami w umowie inwestycyjnej. Może to być np. odkupienie udziałów od Funduszu przez zespół zarządzający spółką, czyli wykup menedżerski. Fundusz może również sprzedać udziały w spółce na giełdzie – głównie na rynku NewConnect. Udziały mogą zostać sprzedane innemu funduszowi, który oferuje kolejny kapitał niezbędny na następny etap rozwoju firmy.

v      Jak zacząć współpracę?

Zapraszamy autorów pomysłów na biznes oraz przedsiębiorstwa zainteresowane uzyskaniem kapitału, z całej Polski, inwestujemy w pomysły z każdej branży. 
Nabór pomysłów prowadzony jest w trybie ciągłym. W przypadku pozytywnej oceny projektu możliwe jest zawarcie umowy inwestycyjnej w ciągu kilku tygodni.

Pomocny do wstępnego przedstawienia pomysłu jest formularz - do pobrania ze stronywww.startmoney.pl 
Zgłoszenie należy przesłać na 
fundusz@startmoney.pl 
Można skonsultować pomysł z analitykami StartMoney
tel. kom. 508 390 709, 508 390 708.
Siedziba Funduszu mieści się przy 
ul. Kopcińskiego 16/18, 90-232 w Łodzi. X piętro. 

Funduszem StartMoney zarządza Centrum Innowacji – Akcelerator Technologii Fundacja UŁ, która posiada wieloletnie doświadczenie w ocenie pomysłów, rozwoju i budowaniu biznesów wykorzystujących innowacje. Od ośmiu lat prowadzimy Inkubator Przedsiębiorczości. Realizujemy usługi doradcze i eksperckie oraz szkoleniowe dla firm. Do ocenyinnowacyjności i potencjału rynkowego korzystamy m.in. z metod stosowanych przez Uniwersytet Teksański oraz NASA. Dysponujemy zapleczem ekspertów dziedzinowych ze świata nauki i biznesu, również kontaktami w USA. Pomagamy firmom wejść na rynek USA.