Kojarzenie partnerów Konferencje Ocena pomysłów Inkubator Przedsiębiorczości Szkolenia Warsztaty Finansowanie projektów Zgłaszanie pomysłów
>>
>>
>>
>>
>>
>>
Dla przedsiębiorstw, firm startup i pomysłodawców  | 
Dla naukowców  | 
Dla studentów i absolwentów  | 
adres email: zapisz wypisz

PROGRAM KOJARZENIA PARTNERÓW

NAUKA BIZNES · POLSKA USA/UE

Technologie i Partnerzy z USA dla polskich firm

Dostęp do rynku USA dla polskich technologii
i rozwiązań innowacyjnych

Akcelerator Technologii Uniwersytetu Łódzkiego oferuje polskim przedsiębiorstwom i jednostkom badawczo-rozwojowym poszukującym nowych klientów oraz rynków zbytu, a także nowych technologii oraz posiadającym własne innowacyjne rozwiązania przeznaczone na nowe rynki Program „Mining & Matching” - Program Kojarzenia Partnerów z Polski i USA/UE. Program pomaga polskim przedsiębiorstwom w nawiązaniu i rozwinięciu kontaktów biznesowych z firmami amerykańskimi, w tym w transferze nowych rozwiązań technologicznych do i z USA/UE.

Przedsiębiorstwa, które zgłoszą swój udział do programu, uzyskają pomoc Akceleratora Technologii Uniwersytetu Łódzkiego w doborze odpowiedniego partnera z USA/UE; pomocą służy przy tym m.in. baza firm amerykańskich, które już zgłosiły akces do programu. Udział w programie to również okazja do sprzedaży i promocji polskich rozwiązań high-tech na rynku amerykańskim i innych rynkach zagranicznych. Udział polskich firm w programie jest nieodpłatny. Po stronie amerykańskiej program prowadzi Instytut IC2 Uniwersytetu Teksańskiego w Austin.

ADRESACI PROGRAMU to INNOWACYJNE POLSKIE FIRMY, głównie z sektora MŚP, również mikrofirmy:

 • poszukujące nowych rozwiązań i partnerów biznesowyc
 • posiadające własne technologie lub innowacyjne produkty
 • chcące wejść na rynek amerykański, pozyskać partnera biznesowego lub finansowego z USA/UE

CELE PROGRAMU

Pomoc polskim przedsiębiorstwom w nawiązaniu i rozwinięciu kontaktów biznesowych z firmami zagranicznymi, w szczególności z USA/UE.

Możliwe obszary współpracy polsko – amerykańskiej/europejskiej:

 • transfer technologii i wiedzy
 • dystrybucja i marketing
 • współpraca nad rozwojem technologii
 • współtworzenie marki produktów
 • wspólne uruchomienie produkcji
 • joint venture
 • prowadzenie wspólnych projektów badawczych
 • udostępnienie know-how jako wsparcie dla produktu / usługi
 • § standaryzacja produktów na potrzeby rynków zagranicznych (UE, USA)
 • § rozwój produktów i usług

KORZYŚCI DLA POLSKICH FIRM Z UDZIAŁU W PROGRAMI

wzrost konkurencyjności

dostęp do nowych technologii i know-how

pomoc w transferze technologii

pozyskanie nowych klientów i rynków

pozyskanie inwestora z USA/UE

wyselekcjonowane przedsiębiorstwa będą miały możliwość korzystania z bezpłatnego wsparcia doradczego i logistycznego Akceleratora, obejmującego m.in.organizację telekonferencji, wywiady, wizyty w firmach i bieżące konsultacje przeprowadzane przez polskich i amerykańskich ekspertów, a wybrane projekty polsko-amerykańskie będą zaprezentowane grupom inwestorów z USA, UE i Polski

ZGŁOSZENIA do Programu są przyjmowane cały czas poprzez kontakt telefoniczny z Akceleratorem.