Kojarzenie partnerów Konferencje Ocena pomysłów Inkubator Przedsiębiorczości Szkolenia Warsztaty Finansowanie projektów Zgłaszanie pomysłów
>>
>>
>>
>>
>>
>>
Dla przedsiębiorstw, firm startup i pomysłodawców  | 
Dla naukowców  | 
Dla studentów i absolwentów  | 
adres email: zapisz wypisz

Fundacja zakończyła realizację projektu ŁAPA w dniu 31.12.2011r.

Zapraszamy do korzystania z wiedzy i materiałów opracowanych w ramach zrealizowanego projektu ŁAPA - Łódzka Akademia Przedsiębiorczości Akademickiej.

Na stronie projektu znajdziecie Państwo materiały z konferencji BizShow - prezentacje i nagrania wystąpień prelegentów.

W ramach projektu uczestnicy korzystali m.in. z doradztwa on-line. Na zadane pytania odpowiedzi udzielali eksperci z różnych dziedzin. W wyniku doradztwa powstał bardzo obszerny i użyteczny materiał. Poniżej udostępniamy link do części zgromadzonego materiału. Zachęcamy do lektury.

Projekt „Łódzka Akademia Przedsiębiorczości Akademickiej” został zrealizowany przez Centrum Innowacji – Akcelerator Technologii Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego oraz SpeedUp Group na terenie województwa łódzkiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
W projekcie uczestniczyli studenci i absolwenci oraz doktoranci, i pracownicy naukowi łódzkich uczelni.

Łódzka Akademia Przedsiębiorczości Akademickiej to:
 • Warsztaty - 10 tematów związanych z przedsiębiorczością akademicką i transferem wiedzy z uczelni do biznesu – dostępne w zakładce szkolenia na stronie projektu www.lapa.uni.lodz.pl
  Udział w warsztatach potwierdzony został certyfikatem.

 • Szkolenia w systemie e-learning, w pięciu kursach:
  1. Komercjalizacja wiedzy powstałej na uczelni
  2. Pozyskanie finansowania na start i rozwój firmy
  3. Budowanie biznesu na bazie innowacji
  4. Badania rynku i plan marketingow
  5. Praktyczne aspekty zakładania i prowadzenia spółek spin-off i spin-out,
    w tym ocena szans rynkowych nowego biznesu.
 • Szkolenia odbywały się przez internet, w dogodnej formule umożliwiającej korzystanie z nich w każdej chwili. Uczestnicy, którzy zdecydowali się zdać test końcowy - po zakończeniu kursów, uzyskali certfikaty.
   
 • Doradztwo w systemie e-learning – specjalistyczna pomoc biznesowa ze strony ekspertów i praktyków, jak zbudować i wprowadzić swój biznes na rynek, jak efektywnie przeprowadzić transfer wiedzy i wyników badań prowadzonych na uczelni. W okresie realizacji projektu dostępni byli doradcy z zakresu:
  • ochrona własności intelektualnej,
  • prawo - np. wybór optymalnej formy założenia działalności gospodarczej,
  • pozyskiwanie inwestora dla realizacji pomysłu na biznes czy wdrożenia wyników badań
  • pozyskiwanie dotacji dla realizacji pomysłu, założenia firmy, realizacji badań i ich wdrożenia,
  • marketing
  • biznesplan, strategia biznesowa,
  • i inne tematy.

 • Dwa Konkursy na Pomysł na biznes akademicki – z nagrodami w każdym konkursie: 5.000 złotych, 2 x 1.000 złotych, iPad, laptop i inne oraz dla pomysłów o największym potencjale – inwestycja od 500.000 złotych od funduszu inwestycyjnego lub anioła biznesu, z możliwością uzyskania   inwestycji  nawet do 3 mln złotych.
 • W pierwszej edycji konkursu Pomysł na biznes wzięło udział 70 pomysłodawców, w drugim zgłoszone zostało 69 pomysłów.
 • Trzy konferencje BizShow w Łodzi
  Podczas konferencji były omawiane najważniejsze zagadnienia z zakresu przedsiębiorczości akademickiej. Poruszano zagadnienia rynkowego sukcesu przedsiębiorstw tzw. akademickich - zakładanych przez studentów i absolwentów oraz pracowników uczelni i doktorantów uczelni wyższych, a także tematy związane z transferem wiedzy i wyników badań prowadzonych na uczelni oraz ich wykorzystaniem w praktyce. Nacisk położono na praktyczne zagadnienia związane z pozyskaniem finansowania, marketingiem nowych firm - start-up’ów i inne tematy ważne dla planujących wdrożenie pomysłu, wyników badań lub - chcących uzyskać informacje i podnieść swoje kwalifikacje i wiedzę. Podczas konferencji można było spotkać się z ekspertami - praktykami biznesowymi oraz przedstawicielami firm, które odniosły sukces.
  Łącznie w trzech konferencjach wzięło udział 900 uczestników.
Strona projektu: www.lapa.uni.lodz.pl