Kojarzenie partnerów Konferencje Ocena pomysłów Inkubator Przedsiębiorczości Szkolenia Warsztaty Finansowanie projektów Zgłaszanie pomysłów
>>
>>
>>
>>
>>
>>
Dla przedsiębiorstw, firm startup i pomysłodawców  | 
Dla naukowców  | 
Dla studentów i absolwentów  | 
adres email: zapisz wypisz

Dotacje dla firm na prace B+R, rozwój eksportu, opracowanie strategii biznesowej. Opracowanie wniosku o dotację, rozliczenie dotacji

  • Pomagamy firmom uzyskać również INNE dotacje na prace B+R badawczo-rozwojowe, w tym na współpracę z uczelniami. Takie dotacje dla projektów o wartości do 5 mln zł można uzyskać od instytucji regionalnych - np. od Urzędu Marszałkowskiego Woj. Łódzkiego oraz od instytucji centralnych, jak NCBiR Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, które przyznaje dotacje dla firm na prace B+R w wysokości kilku - kilkudziesięciu mln zł - np. w programie "Szybka ścieżka".
  • Przygotowujemy wnioski o dotacje, rozliczenia dotacji.
  • Przygotowujemy: opinie o innowacyjności, analizy rynku i konkurencji, biznes plany, plany komercjalizacji, studium wykonalności.

Kontakt w sprawie WNIOSKU O DOTACJĘ i/lub opracowania projektu B+R badawcz-rozwojowego firmy w kooperacji z uczelnią lub instytutem: Akcelerator Fundacja UŁ, Ewa Postolska  tel. 508 390 708 lub tel. 42  635 4984 lub  epostolska@uni.lodz.pl