Kojarzenie partnerów Konferencje Ocena pomysłów Inkubator Przedsiębiorczości Szkolenia Warsztaty Finansowanie projektów Zgłaszanie pomysłów
>>
>>
>>
>>
>>
>>
Dla przedsiębiorstw, firm startup i pomysłodawców  | 
Dla naukowców  | 
Dla studentów i absolwentów  | 
adres email: zapisz wypisz

 

Bony na innowacje -Wnioski o dotację do 320 000 zł można składać już od 8 czerwca 2017r.

To dotacje dla przedsiębiorstw: 80%, na prace zlecone uczelni lub instytutowi, na projekty do 400 000 zł netto, na wytworzenie nowego (lub ulepszonego) produktu lub usługi lub technologii. Program Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości parp.gov.pl

Pomagamy przygotować wniosek o dofinansowanie takiego projektu. Również opracować projekt, w kooperacji z uczelnią lub instytutem badawczym, znaleźć odpowiedniego wykonawcę - zleceniobiorcę na uczelni lub w instytucie. Zleceniobiorcą może też być Uniwersytet Łódzki. 

Kontakt w sprawie WNIOSKU O DOTACJĘ i/lub opracowania projektu B+R badawczo-rozwojowego firmy w kooperacji z uczelnią lub instytutem: Akcelerator Fundacja UŁ, Ewa Postolska  tel. 508 390 708 lub tel. 42  635 4984 lub  epostolska@uni.lodz.pl