Kojarzenie partnerów Konferencje Ocena pomysłów Inkubator Przedsiębiorczości Szkolenia Warsztaty Finansowanie projektów Zgłaszanie pomysłów
>>
>>
>>
>>
>>
>>
Dla przedsiębiorstw, firm startup i pomysłodawców  | 
Dla naukowców  | 
Dla studentów i absolwentów  | 
adres email: zapisz wypisz

Informacja o kursie udzielają:

 

Ewa Postolska                  tel. kom. 508 390 708   tel. 42 635 49 81

Maria Głowacka              tel. kom. 669 56 17 10 tel. 42 635 49 84

Cen­trum In­no­wa­cji – Ak­ce­le­ra­tor Tech­no­lo­gii Fun­da­cja Uni­wer­sy­te­tu Łódz­kie­go

e-mail: ciat@​uni.​lodz.​pl

 

Przemysław Kowalski   - tel. kom. 795 802 795  Akademia Wina
e-mail: p.kowalski@akademiawina.com