Kojarzenie partnerów Konferencje Ocena pomysłów Inkubator Przedsiębiorczości Szkolenia Warsztaty Finansowanie projektów Zgłaszanie pomysłów
>>
>>
>>
>>
>>
>>
Dla przedsiębiorstw, firm startup i pomysłodawców  | 
Dla naukowców  | 
Dla studentów i absolwentów  | 
adres email: zapisz wypisz

Centrum Innowacji – Akcelerator Technologii Fundacja UŁ jest realizatorem projektu Kreator Innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej dofinansowanego przez Narodowe Centrum  Badań i Rozwoju.

Aktualnie Fundacja realizuje edycję Projektu Kreator Innowacyjności 2012-2014, a beneficjentami projektu jest Uniwersytet Łódzki oraz naukowcy i doktoranci z UŁ.

Projekt Kreator Innowacyjności obejmuje działania promujące ofertę naukową i badawczą Uniwersytetu Łódzkiego w środowisku przemysłu i biznesu, wśród przedsiębiorców/firm na rynku, działalność informacyjno-promocyjną oraz szkoleniową z zakresu komercjalizacji wiedzy, transferu technologii i współpracy nauka-biznes wśród naukowców i studentów UŁ, działania merytoryczne nakierowane na pomoc w zakładaniu takich firm oraz komercjalizowaniu wyników badań prowadzonych na uczelni, oraz nawiązywanie i realizację współpracy nauka – biznes.

 

W roku 2013 w ramach projektu przewidziane są, między innymi:

 

·            przedstawianie komercyjnej oferty współpracy jednostek naukowych UŁ na targach EXPO-SURFACE - Kielce marzec 2013, na Międzynarodowych Targach BioForum 2013 w Bratysławie – maj 2013, na Międzynarodowych Targach Ochrony Środowiska POLEKO 2013 – Poznań, październik 2013.

·            działania informacyjno-promocyjne dotyczące komercjalizacji wiedzy, transferu technologii i współpracy nauka-biznes wśród naukowców oraz studentów UŁ,

·            warsztaty dla naukowców z UŁ, mające na celu zaprezentowanie potrzeb przedsiębiorców i wypracowanie oferty naukowo-biznesowej UŁ, oraz praktyczną naukę prezentowania oferty naukowej dla ludzi biznesu – w roku 2013 Fundacja planuje przeprowadzenie ok 10 dwudniowych szkoleń, m.in. z tematyki profesjonalnego prezentowania projektów naukowych, z zakresu tworzenia biznes planu, przedsiębiorczości czy tworzenia planu marketingowego.

·            poszukiwanie partnerów biznesowych dla zespołów naukowych z UŁ, przygotowanie dedykowanych ofert dla biznesu, organizacja bezpośrednich spotkań naukowcy-biznes,

·            spotkania promujące przedsiębiorczość akademicką dla studentów oraz kadry naukowej UŁ, w tym spotkania z praktykami biznesu,

·            uruchomienie platformy edukacyjno-szkoleniowej w systemie e-learning dla studentów i absolwentów UŁ.

 

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Koordynatorem Projektu Kreator Innowacyjności: Krzysztofem Leduchowskim:

email: kleduchowski@uni.lodz.pl