Fundacja KONTAKT  tel. 42 635 4984 i 82, tel. 669 561 710   ciat@uni.lodz.pl

W WAKACJE 2019 zapraszamy dzieci na PÓŁKOLONIE - warsztaty RoboCAMP na Uniwersytecie Łódzkim, z programowaniem i robotami LEGO

Do pobrania:

WAKACJE 2019 z RoboCAMP na Uniwersytecie Łódzkim:

 • Opieka nad dziećmi  w godz. 7:00-18:00 - nasze zajęcia to półkolonie, zarejestrowane w bazie MEN / Kuratorium
 • 35 godzin zajęć dydaktycznych z robotyki oraz programowania w godz. 9:00-16:00 od poniedziałku do piątku
 • Wyżywienie - 3 posiłki dziennie oraz napoje, w tym drugie śniadanie, obiad, podwieczorek
 • Praca w 2-3 osobowych zespołach dobieranych według wieku, maks. 15 dzieci w grupie
 • Podczas 5 dni zajęć dzieci budują około 5-10 modeli robotów, w tym konstrukcje według własnego pomysłu
 • Nowoczesne pomoce naukowe, komputery, zestawy LEGO Mindstorms EV3 i WeDo
 • Wykwalifikowana kadra - lektorzy i opiekunowie
 • Dyplom ukończenia kursu - certyfikat RoboCAMP oraz Uniwersytetu Łódzkieg
 • Pokaz osiągnięć dzieci dla rodziców - na zakończenie zajęć w piątek o godz. 16:00, w auli na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ

OPŁATA za udział dziecka w półkoloniach RoboCAMP wynosi:  740 złotych. Uwaga: rabat 50 zł dla drugiego i kolejnego dziecka z rodzeństwa biorącego udział w RoboCAMP Wakacje 2019

 • Zaliczkę 200 zł – należy wpłacić w ciągu 7 dni od zgłoszenia dziecka (po otrzymaniu od organizatora potwierdzenia przyjęcia dziecka).  Pozostałą część opłaty należy wpłacić przelewem najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem półkolonii w danym terminie. Można od razu wpłacić całą opłatę.
 • Płatność przelewem na konto: 41 1240 3060 1111 0010 1483 7802  (Pekao SA III Oddział w Łodzi),  dla: CI-AT Fundacja UŁ, ul. Lindleya 5a, 90-131 Łódź, z dopiskiem „RoboCAMP Wakacje 2019” oraz „imię i nazwisko” dziecka.
 • Półkolonie RoboCAMP są rejestrowane w bazie wypoczynku MEN / kuratorium, co często ułatwia uzyskanie dotacji z zakładu pracy na wypoczynek dzieci. Wystawiamy faktury VAT.
 • W przypadku rezygnacji z półkolonii w terminie dłuższym niż 14 dni przed datą  ich rozpoczęcia, Organizator zwraca wpłaconą zaliczkę. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem półkolonii, Zgłaszającemu nie przysługuje zwrot wpłaconej zaliczki.
 • Opłata obejmuje udział w 5 dniowych półkoloniach: w warsztatach RoboCAMP w godz. 9-16, z wyżywieniem (drugie śniadanie, ciepły posiłek - obiad, podwieczorek) oraz opieką w godz. 7-18: 00 (w godzinach 7-9 i 16-18 jest świetlica – gry i zabawy), oraz ubezpieczenie NNW.

 

Linki do filmów:

ZAPISY: Zgłoszenie należy przesłać emailem na ciat@uni.lodz.pl oraz wpłacić OPŁATĘ przelewem. Po otrzymaniu Zgłoszenia, zwrotnie potwierdzamy emailem udział dziecka.

INFORMACJA  na www.ciat.uni.lodz.pl  oraz u organizatora RoboCAMP na UŁ: Akcelerator Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego

tel. 42 635 49 84   tel. 669 561 710  oraz email ciat@uni.lodz.pl

AKTUALNOŚCI

OFERTA

NAUKOWCY     STUDENCI I ABSOLWENCI

STARTUPY     PRZEDSIĘBIORSTWA

 

 

WSPÓŁPRACA NAUKI Z BIZNESEM

 • Pomoc w zorganizowaniu współpracy z uczelnią / instytutem w formie:
  - wspólnych projektów B+R z naukowcami,
  - korzystania z infrastruktury badawczej i laboratoryjnej uczelni,
  - zlecenia naukowcom pracy badawczej nad nowym produktem/usługą lub technologią lub wzorem
 • Pomoc z uzyskaniu finansowania dla takiej współpracy - z dotacji i grantów - z programów regonalnych, ogólnopolskich (np. od NCBiR, PARP) i międzynarodowych (UE, inne)
 • Pomoc w zarządzaniu projektem badawczym
 • Doradztwo w przeprowadzeniu transferu innowacji z uczelni do biznesu lub do firmy startup
 • lub w założeniu spółki spin-off wykorzystującej w biznesie know-how lub innowacje powstałe na uczelni (wynalazki - sprzedaż, udzielenie licencji przez uczelnię itp.)

W szczególności zapraszamy przedsiębiorców do współpracy z Uniwersytetem Łódzkim !

 • Akceleratotor znajdzie odpowiedni zespół naukowy z uczelni i oraz zorganizuje taką współpracę, pomoże znaleźć finansowanie

WSPARCIE DLA NAUKOWCÓW w komercjalizacji wyników badań, założeniu firmy spinoff, uzyskaniu finansowania, pozyskania partnera biznesowego

 • Doradztwo w przeprowadzeniu transferu innowacji z uczelni do biznesu lub do firmy startup
  lub w założeniu spółki spin-off wykorzystującej w biznesie know-how lub innowacje powstałe na uczelni (wynalazki - sprzedaż, udzielenie licencji przez uczelnię itp.)
 • Pomoc dla naukowców i centrów transferu technologii w przygotowaniu wyników badań do transferu ich z uczelni do spółki spin-off lub do działającego biznesu
 • Doradztwo w wyborze modelu transferu, w przeprowadzeniu transferu
 • Przygotowanie umów – licencyjnych, umowy spółki, wycena innowacji, wycena udziałów
 • Pomoc w ułożeniu współpracy między współautorami badań

DOTACJE i GRANTY NA INNOWACJE
dla przedsiębiorstw startup, mikro firm i MŚP,

dla naukowców,
i na współpracę przedsiębiorstw z naukowcami

AKTUALNIE w 2018 roku polecamy dotacje (do 85%)
z programu "Bon na innowacje"
na projekty do 800 000 zł i do 400 000 zł 
dla mikro, małych i średnich firm - z całej Polski i z w. łódzkiego:

 • na BADANIA / prace B+R, które przedsiębiorcy mogą zlecić uczelni  / instytutowi, w celu opracowania nowego lub ulepszonego produktu, usługi, technologii, procesu (metoda produkcji lub dostawy)
 • oraz na WDROŻENIE wyników badań w firmie.

TERMINY: Wnioski o dotacje można składać praktycznie co 1-2 miesiące, ostatni termin do 22 listopada 2018.

PRZYGOTUJEMY WNIOSEK O DOTACJĘ !

Zorganizujemy wspólpracę z naukowcami.

Znajdziemy naukowców do współpracy z firmą.

W szczególności - we współpracy z Uniwersytetem Łódzkim (lub inną uczelnią, instytutem badawczym)

DOTACJE i GRANTY NA INNOWACJE
dla firm startup, mikro firm i MŚP,
dla naukowców

 • Pomoc w uzyskaniu finansowania na start i rozwój firmy:
  z dotacji i grantów, ze środków programów krajowych i regionalnych, z UE
 • Pmagamy znaleźć odpowiedni program oferujący dotacje / granty, przygotować wniosek o dotację,
  również uzyskać środki na tzw. wkład własny wymagany przy dotacjacjach 
  od inwestorów finansowych typu anioły biznesu czy fundusze inwestycyjne typu seed capital czy venture capital
 • Przygotowujemy wnioski o dotacje
 • Przygotowujemy opinie o innowacyjności, badanie rynku

W wakacje 2019 zapraszamy dzieci na PÓŁKOLONIE - warsztaty RoboCAMP z programowaniem i robotami LEGO, na Uniwersytecie Łódzkim

23.11.2018

W wakacje 2019 zapraszamy dzieci na PÓŁKOLONIE - warsztaty RoboCAMP z programowaniem i robotami LEGO, na Uniwersytecie Łódzkim. Zapraszamy dzieci w wieku 6-8 oraz 9-14 lat. Proponujemy trzy tematy: W pierwszym tygodniu – 15-19 lipca 2019: - Dzieci 6-8 lat - SafariCAMP WeDo – Zwierzęta Świata –zawsze popularne wśród młodszych dzieci - podczas warsztatów poznają sekrety inżyniera wszechczasów - matki natury! - Dzieci 9-14 lat - CityCAMP EV3 – Sekrety Nowoczesnego Miasta – młodzi inżynierowie od...

Więcej

Zakończyły się międzynarodowe warsztaty z informatyki dla studentów - GGULIVRR@Lodz2018 na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego, we wrześniu 2018r. Akcelerator Fundacja UŁ była partnerem projektu.

22.11.2018

W międzynarodowych warsztatach z informatyki w tegorocznej piątej już eycji projektu GGUIVRR@Lodz2018  we wrześniu 2018r. na Wdziale Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego, współorganizowanych przez ten Wydział, wzięło udział ponad 80 uczestników - 57 studentów oraz mentorzy, eksperci, trenerzy - z UŁ i partnerskich uczelni z 7 krajów. Akcelerator  Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego współorganizowała projekt, wspomając Wydział FiIS UŁ. Projekt został dofinansowany ze środków budżet...

Więcej

Do 11.2018 ! DOTACJE do 85% dla przedsiębiorstw - Program "Bon na innowacje" - na zlecenie uczelni opracowania nowego/ulepszonego produktu/usługi, technologii, procesu (metoda produkcji lub dostawy). PRZYGOTUJEMY WNIOSEK O DOTACJĘ, oraz WSP. Z UCZELNIĄ.

20.07.2018

Polecamy w 2018 roku możliwość uzyskania DOTACJI do 85% w programie "Bon na innowacje" dla przedsiębiorstw (mikro, małych i średnich) na projekty do 800 000 zł  lub 400 000 zł: Na ZLECENIE UCZELNI USŁUGI BADAWCZEJ (prace B+R) nad nowym lub ulepszonym: produktem lub usługą, technologią, procesem (metoda produkcji lub dostawy), projektem wzorniczym. Przedsiębiorstwo może zlecić taką usługę jednostce badawczej (uczelnia, instytut, akredytowane laboratorium itp.). oraz na WDROŻENIE wyników bada...

Więcej

Do 09.2018 i 12.2018 ! DOTACJE dla naukowców - granty do 200 000 zł - na prace badawcze i analizy, weryfikujące możliwości praktycznego wykorzystania wyników badań finansowanych przez NCN

20.07.2018

Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Łódzkiego wraz z Fundacją UŁ Centrum Innowacji Akcelerator Technologii prowadzi działania wspierające naukowców UŁ w aplikowaniu do wspólnego przedsięwzięcia NCBR i NCN o nazwie TANGO, które daje możliwość uzyskania dofinansowania na działania związane z identyfikacją możliwości praktycznego wykorzystania wyników badań finansowanych przez NCN. W ramach konkursu można uzyskać do 200 tys. zł na działania badawcze oraz m.in. poszukiwanie partnerów gospoda...

Więcej

W lipcu 2018 przeprowadziliśmy Pólkolonie RoboCAMP na Uniwersytecie Łódzkim - dzieci świetnie się bawiły ! Zapraszamy na RoboCAMP w ferie 2019 - dzieci 6-8 i 9-14 lat.

13.05.2018

Zakończyliśmy półkolonie RoboCAMP na UŁ - dzieci świetnie się bawiły ! Zapraszamy na RoboCAMP w ferie 2019 ! W WAKACJE 2018 zapraszamy dzieci na PÓŁKOLONIE / warsztaty RoboCAMP na Uniwersytecie Łódzkim, z programowaniem i robotami LEGO. Zapraszamy dzieci w wieku 6-8 oraz 9-14 lat. Proponujemy cztery TEMATY. TERMINY:  2 - 6 lipca oraz 9-13 lipca. INFORMACJA,  w tym PROGRAM-OPIS oraz ZGŁOSZENIE na www.ciat.uni.lodz.pl  oraz u organizatora RoboCAMP na UŁ: Akcelerator Fundacja Uniwersytetu Łódzk...

Więcej

Polecamy DOTACJE do 340 000 zł DLA PRZEDSIĘBIORSTW na zlecenie uczelni opracowania nowego/ulepszonego produktu/usługi, technologii, wzoru. PRZYGOTUJEMY WNIOSEK O DOTACJĘ, ZORGANIZUJEMY WSPÓLPRACĘ Z NAUKOWCAMI. Program "Bony na innowacje" PARP parp.gov.pl

29.09.2017

Przedsiębiorstwa mogą składać wnioski o dotacje, w celu zlecenia uczelni prac B+R badawczo-rozwojowych w zakresie nowego lub ulepszonego produktu, usługi, technologii, wzoru, w Programie "Bony na innowacje dla MŚP" PARP. Kolejny termin składania wniosków to okres od 22 marca do 22 listopada 2018. Firma może uzyskać do 340 000 zł dotacji, przy maks. wartości projektu 400 000 zł. Informacja o programie na stronie www PARP Przygotowujemy wnioski o dotacje i organizujemy współpracę firmy z uczelni...

Więcej

FUNDUSZE NA START I ROZWÓJ przedsiębiorstwa, w tym na prace B+R dla pomysłodawców i wynalazców,
dla firm startup, dla mikro firm i MŚP

 • Wspieramy finansowo pomysłodawców i wynalazców, także naukowców planujących założyć biznes, również startupy.
 • Startup i pmysłodawcy mogą uzyskać inwestycję  z własnego uniwersyteckiego funduszu zalążkowego StartMoney   www.startmoney.pl który jest otwarty dla wszystkich pomysłów biznesowych – na etapie pomysłu lub założonej / działającej firmy startup.
  StartMoney inwestuje do 200 000 euro w jeden pomysł.
 • Zapotrzebowanie na większe środki (do kilku mln zł) możemy zrealizować poprzez współpracę z naszymi partnerami - funduszami venture capital i aniołami biznesu.
 • Pmagamy znaleźć dpowiedniego inwestora raz kompleksowo przygotować pomysłodawców i startupy do uzyskania inwestycji, w tym przygtowanie biznes planu, opracowania modelu biznesowego, opracowanie teasera inwestycyjnego i prezentacji, pomoc w przygotowaniu spotkań z inwestorami, pomoc w negocjacjach warunków inwestycji.

INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza studentów i absolwentów oraz naukowców - z UŁ i innych uczelni

 • Oferujemy wyposażone biura, salę konferencyjną i szkoleniową oraz "Biuro wirtualne" - adres i usługi
 • Doradztwo, menoring, dostęp do ekspertów, kontakty
 • Szkolenia i warsztaty
 • Pomoc w finansowaniu biznesu
 • Promocję, dostęp do informacji

DORADZTWO dla pomysłodawców i startupów

 • Pomoc w uzyskaniu finansowania na start i rozwój firmy: z dotacji i grantów, od inwestorów finansowych typu anioły biznesu czy fundusze inwestycyjne typu seed capital czy venture capital
 • Ocena szansy rynkowej pomysłu
 • Przygotowanie biznes planu i modelu biznesowego, który będzie przynosił dochody
 • Opracwanie strategii rozwoju produktu / usługi i biznesu
 • Wybór strategii i przeprowadenie ochrony własności intelektualnej
 • Pomoc w znalezieniu partnerów i kontrahentów – odpowiednio z uczelni/instytutu badawczego lub z biznesu

 

 • WSPÓŁPRACUJEMY Z EKSPERTAMI Z UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO praktycznie z każdej dziedziny, Z PRAKTYKAMI BIZNESU - ekspertami, mentorami z Polski i zagranicy

KONTAKT

Centrum Innowacji - Akcelerator Technologii
Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego

- Akcelerator Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego -

   + 48 42 635 4984     + 48 669 561 710

ciat@uni.lodz.pl

www.ciat.uni.lodz.pl

uwaga zmiana adresu: ul. Lindleya 5a, 90-131 Łódź
(budynek UŁ z Aulą Szuberta, biuro - pokój 26, parter)

 

 

KRS 0000283917    REGON 100383305    NIP 7251952859

Konto: Bank Pekao S.A.   41 1240 3060 1111 0010 1483 7802

 

KONTAKT

Fundusz zalążkowy StartMoney
(zarządzany przez fundację)

(utworzony w ramach Programu POIG 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej – program PARP Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości)

+ 48 42 635 4984  

+ 48 669 56 17 10

ciat@uni.lodz.pl

startmoney.pl

adres: ul. Lindleya 5a, 90-131 Łódź

 

Inkubator Przedsiębiorczości
Uniwersytetu Łódzkiego

adres i kontakt tel. i email - jak wyżej

www.ctt.uni.lodz.pl   INKUBATOR UŁ